Us volem animar a participar en el curs:Generalitat

«Capacitació i educació emocional« reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per 30 hores amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

AjuntamentDates: Sessions presencials:
Divendres 20 de novembre de 2015 a la tarda (De 17h a 21h)
Dissabte 21 de novembre de 2015 al matí (De 10 h a 14 h)
Centre Cívic Fort Pienc (carrer Ali-Bei, 75), espai no adaptat

Sessions virtuals a la plataforma i en Google Plus:
Del 20 de novembre al 9 de desembre. Són 22 hores de treball distribuïdes en 10 hores setmanals entre lectures, visionat de 5 hores de vídeo de diferents ponències, participació en el fòrum i en les activitats de seguiment i del projecte del curs.

Durada del curs: 30 hores

Parcialment subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona
Preu 30 €

Perfil de l’alumnat: Professorat d’Infantil, Primària i Secundària. Personal Sanitari. Persones cuidadores de depenents. Personal de l’administració en àrees de salut. Públic en general

Objectius del curs:

  • Conèixer les bases biològiques de la Intel·ligència emocional.
  • Adquirir eines didàctiques per desenvolupar classes amb un alt component emocional.
  • Desenvolupar la Intel·ligència emocional dels nostres alumnes.
  • Recursos per al professorat amb alumnes que tenen necessitats específiques, com ara els de la comunitat de sords de Catalunya.
  • Treballar i desenvolupar els aspectes emocionals de les competències     comunicatives, tant en l’expressió oral com escrita.
  • Ensenyar el professorat a tenir cura de la seva pròpia salut emocional i que ho sàpiguen transmetre als seus alumnes

Mòduls i continguts

A- EDUCAR, EMOCIONS I EMPODERAMENT SOCIAL. DES DE LES BASES BIOLÒGIQUES DE LES EMOCIONS FINS A LA SOCIALITZACIÓ INTEGRAL DE LA PERSONA per Félix Eroles

L’educació sense l’afecte i les emocions es converteix en instrucció, ja que tots els processos mentals estan influïts per les emocions. La Neurociència ens permet treballar els aspectes que potencien la nostra tasca com a docents o entendre com modificar la nostra actitud davant la vida per a ser més feliços.

1-Relació entre les emocions físiques i l’educació.
2-Anàlisi de situacions de baixa autoestima.
3-Formes de superar la baixa autoestima en els nostres alumnes i en nosaltres mateixos.
4-Integració social de la persona amb una bona autoestima.

B- LA VEU EN EL LABERINT DE LES EMOCIONS per Elisabet Gimeno

La veu és el mitjà principal i més immediat en l’educació per comunicar-nos amb els nostres alumnes i amb la resta d’individus. Per això mateix, ens servim d’ella per expressar les nostres emocions. Partint d’aquesta idea es tractaran els següents aspectes:

1-La veu, nosaltres, l’escola i el món.
2-La veu parlada (introducció teòrica, la respiració, pràctica)
3-Les emocions, la veu cantada i la música a l’escola.

C- L’ESCRIPTURA DE LES EMOCIONS per Gemma Nadal

L’escriptura creativa ha demostrat ser un instrument pedagògic poderós per a la gestió de les emocions i la millora de l’autoestima a través de la recuperació de la paraula.
És a partir de l’operació de descriure els pensaments o les emocions, evocar i interpretar moments del present, recordar el passat, rememorar els fets que més han afectat al llarg dels anys… com la persona s’apodera de la paraula per reduir l’impacte emocional de vivències negatives i treure el màxim profit d’altres de positives. Gestió de les emocions.
Els diferents formats d’escriptura creativa.
Proporcionar els recursos i eines didàctiques per a la pràctica guiada de l’escriptura creativa.

1- Què és l’escriptura de les emocions i quines aplicacions pot tenir.
2- El potencial terapèutic de l’escriptura de les emocions.
3- Un format d’escriptura per a cada emoció.
4- Cap al benestar emocional a través de l’escriptura.

D- RELACIÓ ENTRE LES EMOCIONS I LA SALUT MENTAL I L’ESCOLA per Roser Rodó

Es treballarà des de tres perspectives:
1- Bases biològiques de com influeixen les emocions en la salut del professorat i dels alumnes.
2- Eix pensament-educació-emoció-salut
3- Gestió emocional-cognitiva

C- LA COMUNITAT SORDA I LA LLENGUA DE SIGNES per Begonya Torres

Parlarem de la comunitat sorda, de la seva història i la seva llengua, la llengua de signes.
Tractarem sobre les barreres de comunicació que són aquells obstacles que impedeixen a les persones sordes accedir a la informació. Aprendrem i practicarem l’alfabet manual que tots hem vist alguna vegada i que no hem de confondre amb la llengua de signes.

1- La comunitat sorda.
2- Barreres per a la comunicació i formes de trencar-les a l’escola.
3- Aprendrem l’alfabet manual.

Es demanarà als assistents al curs que realitzin un document de reflexió personal (màxim tres fulls) sobre algun dels aspectes desenvolupats al llarg del curs. Es valorarà una reflexió ben argumentada i sustentada en materials treballats, com llibres, articles, pàgines webs…

Professorat:

FÉLIX EROLES: Filòsof, pedagog i professor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Complementa la seva activitat professional amb la direcció de projectes de consultoria i investigació social, col·labora amb diverses publicacions  dels àmbits professionals de la Formació per a Adults. És editor i autor del blog Personas que aprenden. Ha format part de grans organitzacions i multinacionals. Preocupat pels aspectes socials, és president de l’Associació Ple de Vida i impulsor del projecte de xarxa de professionals Red Visible. Va ser un dels organitzadors de les Jornades sobre la Gestió de les Emocions a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (2013), homologades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Escola d’Estiu d’Educació de persones Adultes.

ELISABET GIMENO: Soprano, professora de cant i filòloga. Acaba de publicar el seu àlbum debut Soñando las playas (Ars Harmonica 237). Com a solista ha gravat pels segells La Mà de Guido i Anacrusi. Amb un repertori que va des de l’Edat Mitjana fins al segle XX ha actuat arreu de l’estat espanyol. Ha impartit tallers sobre la veu a cursos reconeguts per la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Escola d’Estiu d’Educació de persones Adultes i la Universitat de Barcelona. Ha escrit diversos articles sobre la veu i participa regularment en investigacions científiques sobre el mecanisme de la veu.

GEMMA NADAL: És traductora, filòloga i professora del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En l’àmbit específic de les emocions, ha escrit diversos articles i ha impartit cursos d’escriptura creativa i terapèutica per a docents. Ha participat, com a organitzadora i ponent, en les Jornades sobre la Gestió de les Emocions a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (2013).

ROSER RODÓ: És llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Ha impartit cursos de gestió emocional a pacients amb depressió i ha participat en les Jornades sobre la Gestió de les Emocions de la Universitat de Barcelona (2013).

BEGONYA TORRES: Professora Titular d’Anatomia i Embriologia Humana de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Doctora en Biologia. Llicenciada en Humanitats. Màster en Logopèdia. Màster Multimèdia Educatiu. Postgrau en Audiologia i Audiopròtesi. Postgrau en microscòpia i microanàlisi. Certificat en Llengua de Signes Catalana (LSC) Nivell IV (Perfeccionament). Acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Autora del llibre La comunitat sorda (Barcelona, Publicacions UB i ISEP, 1999).

Pots fer la inscripció aquí: