Generalitat

 Curs de 30 hores a distància reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb codi REC0063210 i resolució de data 21/11/2018.

Dates i metodologia del curs:

 • El curs es desenvoluparà íntegrament a la plataforma de l’associació de l’1 al 21 de juliol de 2019. Per tant, els alumnes podran treballar al seu ritme per tal d’assimilar els continguts, realitzar les activitats proposades a la plataforma i acabar la formació amb les tasques d’aprofitament. Mitjançant les eines que facilita la plataforma professors i alumnes estaran en contacte permanent per tal d’aclarir dubtes, ampliar informació, etc.

Durada del curs: 30 hores

Preu: 40 €

Perfil de l’alumnat: Professorat d’Infantil, Primària i Secundària.

Objectius del curs:

 • Adquirir les eines didàctiques que permetin desenvolupar les competències emocionals per atendre l’alumnat de forma individual i grupal a través de l’escriptura, la neuroeducació i la veu.
 • Conscienciar i ensenyar al professorat a tenir cura de la seva pròpia salut emocional i que ho sàpiga transmetre als seus alumnes.
 • Educar en la diversitat les competències a assolir des de la gestió emocional de l’alumnat.
 • Utilitzar estratègies coavaluadores amb l’alumnat per tal d’implicar-les totalment en el seu procés d’aprenentatge.

MODULS I CONTINGUTS:

El curs està dividit en tres moduls interrelacionats per tal d’aconseguir una formació holística basada en les emocions.

A- ESTRATÈGIES EDUCATIVES BASADES EN LA NEUROEDUCACIÓ, EL PENSAMENT COMPUTACIONAL I LES TAC per Félix Eroles

Les emocions determinen quin tipus d’estratègies educatives podem utilitzar ja que afecten a l’actitud, la tendència a l’aprenentatge o el comportament. Els descobriments actuals en neurociència ens ajuden a aplicar o reforçar estratègies educatives a l’aula. Sabies que quan intentes recordar una paraula, si tanques el puny de l’esquerra et pot ser més fàcil recordar-la? Ara bé, aquestes estratègies neurodidàctiques han d’estar immerses en les Tecnologies de l’Aprenentatge i de la Comunicació (TAC) que els nostres alumnes utilitzen dintre i fora de l’escola. Així doncs, repassarem les TAC que tenim al nostre abast quan fem ús d’estratègies didàctiques basades en la neuroeducació i utilitzarem el pensament computacional per ajudar als nostres alumnes. Serà a partir dels següents continguts:

 • Conèixer els avenços actuals en neurociència.
 • Revisar el concepte de neuroeducació des de dos perspectives: Francisco Mora versus Javier Tirapu.
 • Utilitzar trucs i ajuts neuroeducatius a classe.
 • Transformar la instrumentalització de les TIC en TAC.
 • Integrar les estratègies neuroeducatives amb les TAC.
 • Apoderar el futur dels nostres alumnes amb el pensament computacional.

B- LA VEU A L’AULA. TEORIA I PRÀCTICA per Elisabet Gimeno
La veu és el mitjà més important i immediat a l’escola per comunicar-nos els uns amb els altres. Per això mateix, ens servim d’ella per difondre coneixements i expressar emocions. Partint d’aquesta idea s’oferirà al docent eines per millorar el domini i la qualitat de la seva veu i la dels seus alumnes. Continguts:

 • Nocions i exercicis de tècnica vocal per tal de millorar la salut vocal del docent i els seus alumnes.
 • El paper de les emocions en l’expressió oral.
 • Recursos d’oratòria aplicats a la docència: didàctica de les paraules, llenguatge no verbal, sintaxis, ordre de la frase, etc.
 • Proposta d’exercicis per a millorar les habilitats comunicatives de docents i alumnes.

C- L’ESCRIPTURA DE LES EMOCIONS per Gemma Nadal

L’escriptura creativa ha demostrat ser un instrument poderós per a la gestió de les emocions i la millora de l’autoestima a través de la recuperació de la paraula. És a partir de l’operació de descriure els pensaments o les emocions, evocar i interpretar moments del present, recordar el passat, rememorar els fets que més han afectat al llarg dels anys… com la persona s’apodera de la paraula per reduir l’impacte emocional de vivències negatives i treure el màxim profit d’altres de positives. Continguts:

 • Què és l’escriptura de les emocions i quines aplicacions pot tenir (per exemple, el dol migratori)
 • Un format d’escriptura terapèutica per a cada emoció (la carta, el diari, el conte terapèutic, etc.)
 • Assoliment del benestar emocional mitjançant l’escriptura.
 • Recursos i eines didàctiques per a la pràctica guiada de l’escriptura creativa.

PROFESSORAT:

Félix Eroles: Filòsof, pedagog i professor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Complementa la seva activitat professional dirigint projectes de consultoria i investigació social en vàries publicacions i articles en els àmbits professionals de la Formació per a Adults. És editor i autor del blog Personas que aprenden. Ha format part de grans organitzacions i multinacionals. Preocupat pels aspectes socials, és president de l’Associació Ple de Vida i impulsor del projecte de xarxa de professionals Red Visible. Va ser un dels organitzadors de les Jornades sobre la Gestió de les Emocions a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i homologades pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Elisabet Gimeno: Soprano i professora de cant. D’entre la seva discografia destaca el seu àlbum debut Soñando las playas (Ars Harmonica 237). Com a solista ha gravat pels segells La Mà de Guido i Anacrusi. Amb un repertori que va des de l’Edat Mitjana fins al segle XX ha actuat arreu de l’estat espanyol. És vicepresidenta de l’Associació Ple de Vida amb la que imparteix tallers sobre la veu i oratòria a cursos reconeguts per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona. Interessada pel mecanisme de la veu forma part de la línia de investigació coordinada per la Doctora Begonya Torres de la Universitat de Barcelona. Aquest equip obtingué el Premi a la Millor Comunicació Lliure del IV Congrés del Col.legi de Logopedes de Catalunya amb el seu Estudi mitjançant electromiografia i ecografia dels patrons musculars en el cant. Un estudi preliminar. D’altra banda, aquest grup té varis estudis publicats a la Revista de Investigaciones en Técnica Vocal.

Gemma Nadal: És traductora, filòloga i professora del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En l’àmbit específic de les emocions, ha escrit varis articles i ha impartit cursos d’escriptura creativa i terapèutica per a docents. Ha participat, tant com organitzadora com a ponent, en les Jornades sobre la Gestió de les Emocions a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

AVALUACIÓ: Realització de totes les tasques proposades a la plataforma virtual. Es considera superat el curs si es realitzen de manera satisfactòria el 100% de les activitats proposades i es desenvolupen les activitats específiques d’Avaluació.