Tutoria i orientació: Desenvolupament a l'espai personal, acadèmic i professional
(Orientació i Tutoria)

Objectius

-  Facilitar recursos i eines per la tasca de tutoria i orientació, considerant els àmbits de desenvolupament personal, acadèmic i professional.

-  Identificar els aspectes claus de l'acció tutorial que possibiliti el desenvolupamente integral de la persona.